ŽIVOT BUKU

Land art reprezentuje životní cyklus buku. To, jak jsou stromy na tomto konktétním místě úzce sepjaté se zemí a terénem, ve kterém rostou. Jako materiál byly použity listy, bukvice a semenáčky, které pokryly pahorek uprostřed skupiny buků. Cílem projektu bylo zdůraznit majestátnost stromů, která nejhlouběji vyzní na místě, kde tento strom roste v přirozeném společenstvu. Porjekt byl realizován v rakouském Štýrsku.