BIOREAKTOR KARL

Na Karlovo náměstí ve Vídni byly navrženy jednoduché moduly, jež využívají vodu z okapů okolních budov k tomu, aby produkovaly řasy. Součástí tohoto uzavřeného koloběhu na náměstí bude i stánek s občerstvením, kde se tyto řasy v pokrmech budou nabízet.