PROCES NAVRHOVÁNÍ

Každému projektu předchází konzultace s klientem.

Při konzultaci si sdělíme vzájemná přání a očekávání. Při tvorbě návrhu vždy dbám na to, aby se řídil funkčními, estetickými kvalitami a přáním investora.

Zahrada může být krásná během celého roku a přináší uživateli útočiště, místo klidu, odreagování se, relaxace a mnoho dalších příjemných podob, jež se odvíjejí od osobnosti jejího uživatele.


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial