BIOREAKTOR KARL

Na Karlovo náměstí ve Vídni byly navrženy jednoduché moduly, jež využívají vodu z okapů okolních budov k tomu, aby produkovaly řasy. Součástí tohoto uzavřeného koloběhu na náměstí bude i stánek s občerstvením, kde se tyto řasy v pokrmech budou nabízet.

ŽIVOT BUKU

Land art reprezentuje životní cyklus buku. To, jak jsou stromy na tomto konktétním místě úzce sepjaté se zemí a terénem, ve kterém rostou. Jako materiál byly použity listy, bukvice a semenáčky, které pokryly pahorek uprostřed skupiny buků. Cílem projektu bylo zdůraznit majestátnost stromů, která nejhlouběji vyzní na místě, kde tento strom roste v přirozeném společenstvu...

JARO

Futuristické jaro. Jedná se  místnost, reprezentující představy o jaru v budoucnosti. Do instalace byl zahrnut i vertikální rozměr: rostliny levitující ve vzduchu.

LIDO

Úprava říčního ostrova Lido spočívá ve vytvořené celé škály aktivit tak, aby nebyl narušen přirozený režim řeky. Na ostrově se nacházejí dětská hřiště, shromaždiště, naučná stezka: říční krajina…

Unterbrücken

Základní ideou návrhu přinesení slunečních paprsků pod dnes tmavý most. Nehostinné prostředí se opět rozzáří. Efekt vytváří reflektory napájené solárními deskami umístěnými na mostě v jízdních pruzích. Reflektory odráží světlo přes vodní hladinu a reflexní plochu tak, aby se v „interiéru“ mostu vytvořila světélkující zrcátka.UNTERBRÜCKEN  
FRANTA PÉRÁK

FRANTA PÉRÁK

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic..
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial