Zahrada obklopuje Hájenku v remízku uprostřed polí. Objekt bude sloužit jako soukromá chalupa, ale částečně ke komerčním účelům. Tomu je přizpůsobena i zahrada. Je rozdělena na dvě části plotem takovým, aby nevznikla tvrdá neprostupná hranice a nebyly rušeny výhledy do krajiny. Zaharada má působit přirozeně a proto skladba rostlin odpovídá lokálním podmínkám. Jednotlivé objekty jsou zasazeny do plochy zahrady s ohledem na morfologii terénu.


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial